فروش شینگل نصب شینگل سقف شینگل   فروش دکرا نصب دکرا سقف دکرا   فروش تخته او اس بی تخته osb   قیمت شینگل قیمت دکرا قیمت تخته osb او اس بی

 


خدمات:

اجرای سقف - شینگل - پیشانی   آلاچیق ،شینگل	   اجرای سقف های شیبدار - شینگل   اجرای نمای چوبی	  اجرای آسمان مجازی - پنجره مجازی


پروژه های اجرا شده

 • اجرای پوشش سقف شهرک ویلایی زیباکنار 
 • پروژه قاضی آباد لواسان
 • سقف تایل سنگریزه
 • دانشگاه شمال آمل "آلاچیق"
 • اجرای پروژه ی طبیعت ستاد فرماندهی سپاه دوشان تپه
 • اجرای پروژه ی آلاچیق سازمان صدا و سیما شبکه قرآن
 • پروژه ی دانشگاه سما ورامین
 • پروژه ی مسجد بلال
 • پروژه ی قاضی آباد لواسان متریال تایل سنگریزه

 

 

;شینگل-فروش شینگل-تایل دکرا-سنگریزه-قیمت شینگل-تخته osb-انواع شینگل-قیمت تایل سقف شیبدار-آسمان مجازی-فروش پانل پنجره مجازی-آلاچیق

پروژه های آلوارس

اجرای پوشش سقف شهرک ویلایی زیباکنار مشاهده

پروژه قاضی آباد لواسان مشاهده

دانشگاه شمال آمل "آلاچیق"

 • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
 • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
 • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
 • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
 • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار