تیزه شینگل

شینگل تیزه

 

در سقف های شیبدار شینگل جهت پوشش خط الراس ها میتوان از تیزه های شینگل استفاده نمود.

باید توجه داشت این محصول میتواند در زاویه ی بین 170 الی 25 درجه اجرا گردد خمش بالای این محصول بستگی به کیفیت آن دارد که در زاویه های کم دچار شکنندگی نگردد.

 

تیزه شینگل

 

 

تیزه های شینگل به طور معمول 2 نوع دارند :

1 - تیزه شینگل آجری

2 - تیزه شینگل 6 ضلع

 

تیزه شینگل    شینگل تیزه​​

 

این محصول را همانند شینگل میتوان با استفاده از میخ مخصوص و 15 سانتی متر همپوشانی اجرا نمود.

از دیگر موارد استفاده آن پوشش دره ای ها و جدار داکت ها میباشد.

 

شینگل تیزه

 

 


تماس باما:

تلفن                                                   02128422510

.                                                        02126567025

تلفکس                                               02126549733


  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار