نمای پیشانی ساختمان

معرفی نمای پیشانی ساختمان

طراحی و اجرای نمای کنسول (پیشانی) ساختمان با جدیدترین متریال ها،جهت پوشش نمای پیشانی ساختمان میتوان از 2 متریال استفاده نمود.

 

 

لایه های شینگل

1- پوشش شینگل

از پر کاربردترین محصولات جهت پوشش سقف میباشد که به تازگی موج عظیمی از مهندسان و طراحان جهت پوشش نمای ساختمان به این متریال روی آورده

اند.شینگل بدلیل دارا بودن سایه های تو در تو به سطح بافت عمق رنگی داده و باعث جذابیت نمای ساختمان میشود.

 

 

 

 

 

2-پوشش تایل سنگریزه ایدکرا

 

 

 

 

پروژه ها


  

نمای شینگل آپارتمان  کنسول آپارتمان شینگل  

  شینگل پیشانی ساختمان- نما	​​

  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار